Ναυτική Εκπαίδευση

Η Εμπορική Ναυτιλία αποτελεί για τη χώρα μας Εθνικό Κεφάλαιο και έχει καταξιωθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία είναι πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο Ελληνόκτητος στόλος κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο. Για να παραμείνει η Ναυτιλία μας κυρίαρχη και στον 21ο αιώνα χρειαζόμαστε αξιόλογα και άρτια εκπαιδευμένα στελέχη. Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού παρέχουν σύγχρονη εκπαίδευση στην ναυτιλιακή θεωρία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ανοίγοντας προοπτικές για μια λαμπρή σταδιοδρομία στους Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού.

Επαγγελματικά Λύκεια
Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), που λειτουργούν ως ημερησία και νυχτερινά, εκτός των άλλων ειδικοτήτων έχουν και ναυτικό Τομέα με την ειδικότητα του πλοιάρχου και μηχανικού.
Μαθητές που προέρχονται από το Γυμνάσιο μαθητεύουν 3 χρόνια (ημερήσιο) και 4 χρόνια (νυχτερινό) γιατί παρακολουθούν και τα μαθήματα της γενικής παιδείας.
Μαθητές που έχουν τελειώσει το Λύκειο κάνουν ένα χρόνο λιγότερο και παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας τα οποία είναι Ναυσιπλοΐα, Ευστάθεια, Φόρτωση, Ναυτική Τέχνη, Έκτακτες Ανάγκες, Τήρηση Φυλακής Γεφύρας, Ναυτικές Επικοινωνίες, Ναυτιλιακές Γνώσεις, και Ναυτικά Αγγλικά.
Δίνεται δε η δυνατότητα σε μαθητή που κάνει την υπηρεσία του σε καράβι ταυτόχρονα με την μαθητεία του στο λύκειο να ανακηρύσσεται ως κατ’ ιδίαν μαθητής με την υποχρέωση να δίνει προφορικές και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του μαθητικού έτους.
Με την αποφοίτηση, ο μαθητής λαμβάνει πτυχίο πλοιάρχου ή μηχανικού που του επιτρέπει, εφόσον είναι κάτω των 27 ετών, να συμμετάσχει στις πανελλαδικές για εισαγωγή στις ΑΕΝ.

Η Εκπαίδευση στις Α.Ε.Ν.
Η εκπαίδευση των Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού γίνεται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής εκπαίδευσης και προσφέρουν σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις, υψηλής ποιοτικής στάθμης με το σύστημα της Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης (Sandwich Courses) σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ σχολής και πλοίου (βλέπε παραστατικό χρονοδιάγραμμα στη δεξιά σελίδα).
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο χώρο της διεθνοποιημένης Εμπορικής Ναυτιλίας.
Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων, πρακτική άσκηση σε αντίστοιχα εργαστήρια, καθώς και εκπαίδευση με τη βοήθεια προσομοιωτών (Simulators).
Η Α.Ε.Ν. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ λειτουργεί ως εξωτερικής φοίτησης. Οι υπόλοιπες ΑΕΝ λειτουργούν ως μεικτής φοίτησης ( Εσωτερική – Εξωτερική).
Επίσης οι σπουδαστές αμείβονται κατά τη διάρκεια της πρακτική άσκησης επί πλοίου (πρώτο και δεύτερο θαλάσσιο ταξίδι διάρκειας 6 μηνών το καθένα).

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής στις ΑΕΝ και το πρόγραμμα φοίτησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας

ΝΕΕ.gr