Διοικούσα Επιτροπή

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΕ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΓΕΩΡΓIΟΣ – ΝIΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΡIΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ

ΝΕΕ.gr