Διοικούσα Επιτροπή

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.ΠΑΤΕΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΓΕΩΡΓIΟΣ – ΝIΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΡIΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ

ΝΕΕ.gr