ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) αποφάσισε την εκποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας του, και προκηρύσσει ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό μέχρι 30.01.2018.

Για περισσότερες  πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο κείμενο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΝΕΕ.gr