ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΝΕΕ 2018-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΝΕΕ 2018-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Στις 14.02.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ – 14:00  στα γραφεία του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ,θα διεξαχθούν Αρχαιρεσίες για την ανανέωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για να βρείτε όλες τις πληροφορίες και τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν.


ΣΕΤ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΝΕΕ.gr