Προληπτικά μέτρα αντιμετωπίσεως του Κορονοϊού

Πειραιάς 23/3/2020
Προς τα μέλη ΝΕΕ
Συναλλασσόμενους

 

Προληπτικά μέτρα αντιμετωπίσεως του Κορονοϊου

Σε συνέχεια προγενέστερης ενημερώσεώς μας και σύμφωνα με τα Νέα Κυβερνητικά Κοινωνικά Μέτρα προστασίας από τον Κορονοϊό, παρακαλούμε ενημερωθείτε ό,τι:

Το ΝΕΕ, θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τα μέλη του – συναλλασσόμενους μόνον ηλεκτρονικά και κατά προτεραιότητα, ανάλογα με το επείγον του θέματος (τηλέφωνα 6944 25.20.08 – 210 42.93.830).

Με εντολή Προέδρου
Εκ της Γραμματείας ΝΕΕ
Ευχαριστούμε

ΝΕΕ.gr