Το Λιμενικό Σώμα στα 200 χρόνια

Άρθρο  του Πλοιάρχου ε.α  Λ.Σ Δημητρίου Κουκουβίνου με τίτλο Διοίκηση Εμπορικής Ναυτιλίας στη Νεώτερη Ελλάδα (1821/28-2021).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

Εμπορική Ναυτιλία

ΝΕΕ.gr