ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στις 15.02.2023 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 5020/2023 (ΦΕΚ Α 29)»Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας’, ο οποίος αντικαθιστά τον προ ισχύσαντα κυρωτικό Νόμο  3816/1958 (Α 32) που είχε τεθεί σε εφαρμογή την 01.09.1958.    

Εταιρείες διαχείρισης πλοίων σε Πειραιά & Αθήνα

Τα Ναυτικά Χρονικά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά εκπόνησαν έρευνα με στόχο την σκιαγράφηση του προφίλ των εταιρειών διαχείρισης πλοίων σε Πειραιά  & Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ: Οι εταιρείες διαχείρισης του Πειραιά & της Αθήνας    

Πρόληψη ατυχημάτων κατά τον χειρισμό σωσιβίων λέμβων

Πρόληψη ατυχημάτων κατά τον χειρισμό σωσιβίων λέμβων

Με μια σειρά εγκυκλίων, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών είχε ενημερώσει τα μέλη της για τους κινδύνους ατυχημάτων κατά την χρήση των σωσιβίων λέμβων των πλοίων και για τις υποχρεώσεις περιοδικού ελέγχου, συντήρησης

Πρόληψη Περιβαλλοντικής Ρύπανσης από Πλοία

Πρόληψη Περιβαλλοντικής Ρύπανσης από Πλοία

Πρωτοβουλία ενημέρωσης περί των καθεστώτων νομοθεσίας και αποζημίωσης και των βιομηχανικών προτύπων διεθνούς εφαρμογής όσον αφορά την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης από πλοία ανέλαβε Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Ο νέος Νόμος για το cabotage κρουαζιεροπλοίων

Ο νέος Νόμος για το cabotage κρουαζιεροπλοίων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 3872 Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις. Το πλήρες κείμενο του Νόμου για ανάγνωση ή αποθήκευση είναι διαθέσιμο εδώ

Piracy – Best Management Practices

Piracy – Best Management Practices

Best Management Practices to deter piracy in the Gulf of Aden and off the coast of Somalia have been agreed by ship owner interests, oil company and insurance interests and the International Maritime Bureau. It offers guidance on preparation before the transit, on the transit itself and on actions appropriate during attacks. The BMP document(…)

ΝΕΕ.gr