Ανακοινώσεις
   
Εγκύκλιος ΥΕΝ: Long Range Identification & Tracking of Ships
8/7/2009

Εφαρμογή του Συστήματος Αναγνώρισης & Εντοπισμού Πλοίων Μακράς Αποστάσεως (Long Range Identification & Tracking of Ships - LRIT) στα Ελληνικά εμπορικά πλοία

Εδώ μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε στον
υπολογιστή σας το ενημερωτικό έντυπο.
 
 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade