Εκτιμήσεις
   
Το Ναυτικό Επιμελητήριο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στις εκτιμήσεις πλοίων όλων των κατηγοριών.
Στη σελίδα αυτή παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) όλα τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος καθώς και οδηγίες για κάθε πλοίο προς εκτίμηση. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στο τηλ. 210 4293827

  Επιτροπή Εκτιμήσεων
(Α) Για την ποντοπόρο φορτηγό ναυτιλία ξηρού ή υγρού φορτίου και τα πλοία τακτικών γραμμών 4.500 κ.ο.χ. και άνω:
Τακτικά μέλη : Πρόεδρος : Λ. ΦΑΦΑΛΙΟΣ
Μέλη: Ν. ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Μ. ΜΑΔΙΑΣ
Αναπληρωματικά μέλη: Β. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, Ι. ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ, Ι.ΣΚΟΡΔΙΑΣ, Γ. ΓΑΒΡΙΗΛ, Α. ΚΥΡΤΑΤΑΣ, Α. ΛΟΥΔΑΡΟΥ.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ως τακτικός ο υπάλληλος του NEE με βαθμό ΠΕ/Α Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, με αναπληρωτή του τον υπάλληλο ΝΕΕ με βαθμό ΠΕ/Α Π. ΑΪΒΑΤΖΙΔΗ.

(Β) Για την Μεσογειακή φορτηγό ναυτιλία ξηρού και υγρού φορτίου 501 – 4500 κ.ο.χ.
Τακτικά μέλη:
Πρόεδρος: Ν. ΒΑΡΒΑΤΕΣ
Μέλη : Μ. ΣΑΡΛΗΣ, Π. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ.
Αναπληρωματικά μέλη: Μ. ΤΡΑΥΛΟΥ, Β. ΤΕΡΖΗΣ, Δ. ΤΣΑΚΟΣ, Χ. ΜΑΝΩΛΗΣ, Σ. ΡΟΥΣΣΟΣ.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ως τακτικός ο υπάλληλος του NEE Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ, Διευθυντής ΝΕΕ, με αναπληρωτή του την υπάλληλο ΝΕΕ με βαθμό ΤΕ/Α Μ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ

(Γ) Για την ακτοπλοούσα φορτηγό ναυτιλία από 20,51 – 499 κ.ο.χ.
Τακτικά μέλη:
Πρόεδρος: Ν. ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ
Μέλη: Α. ΚΑΛΛΙΚΗ, Σ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
Αναπληρωματικά μέλη: Β. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, Ι. ΓΩΓΗΣ, Ι. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ως τακτική η υπάλληλος του NEE με βαθμό ΔΕ/Α Ε. ΑΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

(Δ) Για την επιβατηγό ναυτιλία γενικά (Ακτοπλοΐα & Διεθνών πλόων)
Τακτικά μέλη:
Πρόεδρος: Γ. ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ
Μέλη: Α. ΑΓΑΠΗΤΟΣ, Π. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
Αναπληρωματικά μέλη: Φ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, Μ. ΣΑΚΕΛΗΣ, Ε. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ, Α. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ, Ν. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ως τακτική η υπάλληλος του NEE με βαθμό ΠΕ/Α Μ. ΤΣΟΝΤΑΚΗ.

(Ε) Για τα σκάφη αναψυχής
Τακτικά μέλη:
Πρόεδρος: Γ. ΒΕΡΝΙΚΟΣ
Μέλη: Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Γ. ΓΑΒΡΙΗΛ
Αναπληρωματικά μέλη: Τ. ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ, Α. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Διευθυντής ΝΕΕ.

(ΣΤ) Για τα ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά, φορτηγίδες κλπ.
Τακτικά μέλη:
Πρόεδρος: Ν. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ
Μέλη: Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ, Γ. ΜΑΤΣΑΣ
Αναπληρωματικά μέλη: Γ. ΓΑΒΡΙΗΛ, Ν.Α. ΒΕΡΝΙΚΟΣ, Ν. ΠΑΠΑΣ.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ως τακτική η υπάλληλος του NEE με βαθμό ΔΕ/Α Ε. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ με αναπληρώτριά της την υπάλληλο ΝΕΕ με βαθμό ΔΕ/Α Ε. ΚΑΝΔΡΕΒΑ.

  Λειτουργία
ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

Πλοία μεταφοράς ξηρού ή υγρού φορτίου
Οδηγίες
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Δελτίο Εκτίμησης

Επιβατηγά Πλοία
Οδηγίες
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Δελτίο Εκτίμησης

Σκάφη Αναψυχής
Οδηγίες
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Δελτίο Εκτίμησης

    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade