Το Ναυτικό Επιμελητήριο
   
  Διοικούσα Επιτροπή
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΕ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΓΕΩΡΓIΟΣ – ΝIΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΡIΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ

    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade