Το Ναυτικό Επιμελητήριο
   
  Ιστορική Αναδρομή
Ίδρυση

Α' Περίοδος

Β' Περίοδος

Γ' Περίοδος

Δ' Περίοδος


Ίδρυση

Από την ίδρυσή του την 30η Σεπτεμβρίου 1936 με τον Α.Ν. 191 μέχρι σήμερα, το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος έχει καταγράψει στο ενεργητικό του σημαντική δραστηριότητα επιτελώντας με συνέπεια τον καταστατικό του ρόλο ως επισήμου συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα ναυτιλίας, πάντοτε με γνώμονα την προστασία και προαγωγή των συμφερόντων της Ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Όλα τα σοβαρά ζητήματα των διαφόρων κλάδων του εμπορικού στόλου αποτέλεσαν αντικείμενο εμπεριστατωμένης μελέτης, οι δε γνωμοδοτήσεις του ΝΕΕ προς το Κράτος υπήρξαν αντικειμενικές και υπεράνω ατομικών συμφερόντων.
Επιχειρώντας μια αναδρομή στην ιστορία του Επιμελητηρίου, όπως καταγράφεται μέσα από τους τόμους των Πρακτικών των συνεδριάσεων των οργάνων του, καθώς και από άλλα ιστορικά έγγραφα, ανακαλύπτει κανείς ενδιαφέρουσες μαρτυρίες για τα γεγονότα σταθμούς της Ελληνικής Ναυτιλίας μέσα στην πορεία του χρόνου και καθώς εξελίσσεται η θεαματική άνοδος του Ελληνόκτητου στόλου προς την κορυφή της παγκόσμιας χωρητικότητος.    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade