Νέα
   
  Ναυτιλιακά
Οι νέοι κανονισμοί για την ενεργειακή απόδοση των πλοίων
7/9/2011

Δημοσιεύτηκε το τελικό κείμενο της Απόφασης MEPC.203(62)/15.7.2011 της 62ης συνόδου της Marine Environment Protection Committee (MEPC) του ΙΜΟ με την οποία υιοθετήθηκαν οι νέοι κανονισμοί του Παραρτήματος VI της Διεθνούς Σύμβασης MARPΟL για την ενεργειακή απόδοση των πλοίων. Οι τροποποιήσεις προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ την 1.1.2013. Η εν λόγω Απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.
 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade