Νέα
   
  Ναυτιλιακά
Greener and More Profitable Shipping
13/11/2012

A presentation delivered by George A. Gratsos Ph.D., President of Hellenic Chamber of Shipping, keynote speaker at the conference "Greener Shipping Summit 2012" organised by NEWSFRONT - NAFTILIAKI on Tuesday, November 13, 2012 in Athens.

Click here to read
 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade