Νέα
   
  Ναυτιλιακά
ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
11/2/2013

Η Σύμβαση συνομολογήθηκε στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας το 2006, αναφέρεται στους Αξιωματικούς και τα Πληρώματα των πλοίων και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το 2013. Ο Διεθνής της τίτλος είναι «Μaritime Labor Convention-2006».

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) για τα μέλη του και προς διευκόλυνση των αρμοδίων στις ν. εταιρείες καθώς και των Αξιωματικών Ε.Ν. παραθέτει στη συνέχεια σχετική ανάλυση, ύστερα και από τη συζήτηση στη Συνεδρίαση του Νοεμβρίου 2012 στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΕΕ, όπου ο κ. Ι. Τσενεμπής ανέπτυξε τα ακόλουθα:

ΜLC 2006 ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ν.4078 / 12-Α179)

Αναλύοντας τις διατάξεις/υποχρεώσεις της Συμβάσεως, λόγω του επείγοντος εφαρμογής της, θα χρησιμοποιήσουμε την μεταφορικής έννοιας ναυτική φράση «ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΦΑΝΗΚΑΝ». Φράση που δηλώνει το επείγον και προέρχεται από την ζωή στο πλοίο, όπου κατά το ταξίδι υπάρχει ρουτίνα – ραστώνη και έπρεπε να μπουν όλοι σε εγρήγορση εν όψει Λιμένα
ΝΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ για την MLC-2006, διότι το 2013 που αρχίζει η εφαρμογής της είναι προ των Πυλών με τον έλεγχο στο Λιμάνι από τον «Port State Control Officer P.S.C.O.» ΗΠΑ, Ε.Ε. κ.λ.π.

Αυτό σημαίνει την ανάγκη για άμεση και εντατική δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκομένων, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της MLC, μεταξύ των οποίων είναι και η Ν. ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΛΟΙΟ.
0ι ενέργειες της Ν.Ε.Π. συνδέονται άμεσα και εξαρτώνται από την Πολιτεία, η οποία πρέπει να παραχωρήσει το δικαίωμα έκδοσης των Πιστοποιητικών & Δήλωσης Ι-ΙΙ σε τρίτους και παράλληλα να προχωρήσει στην δημιουργία ή αναδιάρθρωση του θεσμικού- κανονιστικού πλαισίου.

Για κάθε πλοίο απαιτείται έως τον Αύγουστο 2013.
α) «Το Πιστοποιητικό της MLC-5ετούς διαρκείας».
β) Η «Δήλωση συμμόρφωσης»
του πλοίου με τις διατάξεις της ((ΜLC), η όποια Δήλωση έχει 2 μέρη.
Το Μέρος Ι συντάσσεται από την Πολιτεία (Κράτος σημαίας, με δεκατέσσερα στοιχεία).
Το Μέρος ΙΙ συντάσσεται από την Ν. Εταιρεία και θεωρείται από τον Νηογνώμονα

Συγκεκριμένα και Πρακτικά
Το Ν. Γραφείο – Πλοίο πρέπει να:
α)Αναθέσει στο Νηογνώμονα και Αιτήσει - έκδοση του «Πιστοποιητικού και Δήλωσης »
β) Συντάξει και θεωρήσει τη «Δήλωση Πλοιοκτήτη»
γ) Αποκτήσει το αυθεντικό στέλεχος της «ΜLC» και να σταλεί σε κάθε πλοίο μαζί με τα (α), (β),
(σκόπιμο ίσως είναι στο πλοίο να υπάρχει η Σύμβαση στην έκδοση της ΙSF εδώ,)..
δ) Εκπαιδεύσει το προσωπικό Γραφείου - Πλοίου
Αυτά –αυτή τη στιγμή – ενδεχομένως θεωρηθούν ρουτίνα, όμως είναι σημαντικά και απαιτείται.
α) το staff της Ν. Εταιρείας και οι Πλοίαρχος-Αξιωματικοί του πλοίου να μελετήσουν ή παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια για τις απαιτήσεις της MLC ήτοι:
- Εξοικείωση Πλοιάρχου με τις διατάξεις του MLC.
- Πως θα γίνει και τι σημαίνει Επιθεώρηση πλοίου για την έκδοση του «MLC
Certificate – Δήλωση» τι σημαίνει ανάπτυξη Συστήματος υποβολής –
διαδικασίας παραπόνων, υπεύθυνος αξιωματικός, στοχοποίηση – θυματοποίηση παραπονούμενου,
- Σύστημα ιατρικής περίθαλψης, διαδικασία επισκέψεως πληρώματος στην
Πρεσβεία του, έλεγχοι στα λιμάνια από τον P.S.C.O. και δικαιώματα του
Πλοιάρχου, συνθήκες εργασίας και ώρες, προσωρινό Πιστοποιητικό – Ενδιάμεση επιθεώρηση ανανέωσή του.
- Διαμόρφωση πιστοποιημένου Συστήματος εφαρμογής της MLC στο πλοίο.

Σχόλιο:
- Φαντάζουν όλα αυτά ενδεχομένως δύσκολα και βουνό. Είναι όμως Γραφειοκρατικά που πρέπει να γίνουν. Θα θυμηθώ την περίοδο που πήγε να εφαρμοσθεί ο ISM-Code και στο ΝΕΕ έρχονταν καθημερινά μπροσούρες ξένων Γραφείων να αναλάβουν την Οργάνωση – Διαχείριση πλοίων Οι Ν. Εταιρείες ευρίσκονταν σε καθεστώς σύγχυσης και ανησυχίας, που συζητούσαν να αναθέσουν στους ξένους όλη την Διαχείριση. Απεδείχθει το ανάποδο και μια χαρά όλες οι Ν. Εταιρείες πέτυχαν μόνες τους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και να αποκτήσουν ικανή τεχνογνωσία.

- Χαρακτηρίζουν την MLC 2006 ως τον τέταρτο πυλώνα της Ναυτιλίας.(οι άλλοι 3 είναι SOLAS, MARPOL, STCW). Δεν το ασπάζομαι, διότι οι άλλες τρεις συμβάσεις στόχο έχουν την βελτίωση και πραγματοποίηση της Ναυτικής Ασφαλείας – Προστασίας και καθαρότητας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και την καλή εκπαίδευση των Ναυτικών για αυτά. Στοιχεία που άπτονται και των Ναυτικών και της ζωής τους στην θάλασσα. Η MLC 2006 δεν φαίνεται να βελτιώνει κάτι από τα παραπάνω, ή μη μόνο να προσφέρει σε φορείς εκτός πλοίου να αποκτούν εισόδημα από το πλοίο με την γραφειοκρατία που προβλέπει και τα δικαιώματα που παραχωρεί για καρφώματα. (Θα θυμηθώ τον Ιορδάνη που συχνά πυκνά ανέβαινε στη Γέφυρα γιατί είχε πλακωθεί με τον μάγειρα και εύρισκε πάντα το φαγητό να μην του αρέσει – η μπριτζόλα είχε λέει τσιτσιμούσι για αυτό ήταν μαλακή!!!).

Αρχή Σημαίας πλοίου
Η όποια ενέργεια της Ν. Εταιρείας συνδέεται άμεσα και εξαρτάται από την ανάπτυξη του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου της Αρχής (Χώρα σημαίας) όπου:
(α) Διαδικασίες αναγνώρισης Α.Ο. (Αναγνωρισμένων Οργανισμών) για την έκδοση Πιστοποιητικών και Δήλωσης Ι θεώρηση ΙΙ.
(β) Κανονιστικό πλαίσιο με τα μέτρα εφαρμογής της MLC και νομοθετικό πλαίσιο που θα καταχωρείται και «στη Δήλωση συμμόρφωσης μέρος Ι».
(γ) Κανονιστικό πλαίσιο και δημιουργία Διαδικασιών με πιστοποίηση αξιωματικών Λ.Σ. για ελέγχους στα λιμάνια κ.λ.π..

Στη χώρα μας ήδη προϋπάρχουν και Νομοθετήματα και Φορείς που ασκούν αρμοδιότητες απαιτήσεων της MLC π.χ. ΓΕΝΕ – ΑΣΝΑ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ τμήματα στα λιμεναρχεία, οι κώδικες ΚΔΝΔ & ΚΙΝΔ, οι Συλλογικές Συμβάσεις κ.λ.π. αναγκαιοί όμως άμεσα η Πολιτεία – ΥΝΑ να ξεκινήσει αναγνώριση Νηογνωμόνων για έκδοση Πιστοποιητικών και Δηλώσεων.
Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που πρέπει τα πλοία να έχουν και αναρτήσει εντός του πλοίου
(α)Το Πιστοποιητικό (εκδίδεται από Νηογνώμονα)
(β) Τη Δήλωση μέρος Ι –(Κράτος Σημαίας ) ΙΙ (Πλοιοκτήτη από Ν.Εταιρεία)
(γ) Τη Σύμβαση
Οι επιθεωρήσεις για την πιστοποίηση του πλοίου διαρκούν κάποιο χρονικό διάστημα και με δεδομένο τους 12-14 Νηογνώμονες και τα 65.000 πλοία που εντός του 2013 πρέπει να πιστοποιηθούν, το ΥΝΑ έγκαιρα πρέπει να αναγνωρίσει τους όποιους Νηογνώμονες ή άλλους φορείς.

Ειδικότερα για Διαδικασίες – Υποχρεώσεις
Μερικά ακόμα στοιχεία από την MLC 2006 που διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας του πλοίου και απαιτούν και οργάνωση στο Κράτος Σημαίας, παραθέτουμε ακολούθως.

(Α). Στη ξηρά πρέπει:
(α) οι βασικοί φορείς, Κράτος, Εργοδοσία, Ναυτεργασία να συγκροτήσουν Συμβούλια στα οποία δύναται να συμμετέχουν και οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας για την παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας, και της κοινωνικής ζωής στα πλοία και εφαρμογής της Μ.LC. με εγκαταστάσεις ευημερίας κ.λ.π.
β) Τα Κράτη που έχουν ναυτικούς πρέπει να έχουν Υπηρεσίες ναυτεργατικού
δυναμικού π.χ. ΓΕΝΕ, να μεριμνούν για Πιστοποιητικά Υγείας, τις άδειες κα
ετήσιες άδειες με αμοιβή κ.λ.π
γ) Η Αρχή πρέπει να έχει θεσπίσει Μέτρα Κυρώσεων για τους παραβάτες διατάξεων της MLC 2006.
δ) Ο P.S.C.Ο. δύναται να απαγορεύσει και τον απόπλου

(Β) Στο πλοίο
α) Πρέπει να αναπτυχθεί Σύστημα Διαδικασιών με έντυπα, όπου θα περιγράφονται οι ακολουθούμενες πρακτικές π.χ. ο όποιος παραποιούμενος να έχει δικής του επιλογής σύμβουλο που θα παρίσταται στις συζητήσεις (η Σύμβαση προβλέπει ο παραπονούμενος να αναφέρεται στον Προϊστάμενο του Τομέα του και ιεραρχικά παραπάνω έως την Αρχή σημαίας).
β) Το σύστημα πρέπει να προβλέπει για το επίπεδο μισθοδοσίας και τον τρόπο καταβολής κ.λ.π.
γ) Το σύστημα πρέπει να προβλέπει τις διαδικασίες παραλαβής και συντηρήσεως των τροφίμων , τον έλεγχο της ποιότητας του νερού κ.λ.π.
δ) Για την Επιθεώρηση – Έλεγχος στο πλοίο πρέπει να έχει προετοιμαστεί ο
Πλοίαρχος – Αξιωματικοί, ώστε να μην υπάρξουν δυσκολίες για την έκδοση του MLC – Certificate. (Είναι 5ετές όμως στον ενδιάμεσο χρόνο 2ο – 3ο χρόνο γίνεται ενδιάμεση επιθεώρηση. Η ανανέωση ξεκινά 2-3 μήνες πριν την λήξη – Προσωρινό 6μηνης διάρκειας πιστοποιητικό χορηγείται σε νέα πλοία, ή αλλαγής σημαίας, έως ότου εκδοθεί το original).

Υπάρχει ειδική έκδοση της ISF με την Σύμβαση και οδηγίες εφαρμογής της, που μπορείτε να δείτε εδώ, η οποία έναντι μειωμένου κόστους διατίθεται στους ενδιαφερόμενους.

Για το ΝΕΕ
Ευχαριστούμε
Ι. Τσενεμπής
 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade