Νέα
   
  Ναυτιλιακά
Critical Analysis of Shipping Environmental Legislation
7/11/2013

A presentation by George A. Gratsos Ph.D., President of Hellenic Chamber of Shipping, at the MARE FORUM EUROPORT 2013 Conference “Exploring the current and future shipping trends”. Rotterdam, 5th November 2013.
Click here to read it

 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade