Νέα
   
  Ναυτιλιακά
Island Tourism and Yachting in Greece
7/4/2014

Παρουσίαση του Προέδρου ΝΕΕ κ. Γεωργίου Γράτσου στην διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τη Νησιωτικότητα που έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Ευγενίδη την 4η Απριλίου 2014. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ. Η παρουσίαση του κ. Γράτσου είναι διαθέσιμη εδώ.
 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade