Νέα
   
  Ναυτιλιακά
Στρατηγικές Διαπραγματεύσεις από το Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών
14/10/2016

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει το βιωματικό πρόγραμμα Κατάρτισης στις Στρατηγικές Διαπραγματεύσεις Diploma in Negitiations (DIN)Link Text
 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade