Νέα
   
  Τα νέα του ΝΕΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
19/2/2010

Σύμφωνα με τον περί ΝΕΕ νόμο 989-79 στις 17-2-2010 έλαβαν χώρα Αρχαιρεσίες για το μισό του αριθμού των μελών του ΔΣ των κατηγοριών πλοίων μελών ΝΕΕ.

Το αποτέλεσμα των Αρχαιρεσιών κατά αλφαβητική σειρά και κατά κατηγορία πλοίων, έχει ως εξής:

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ποντοπόρα ξηρού και Υγρού φορτίου πλοία)
Τακτικά μέλη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΡΝΙΚΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΑΤΣΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΔΙΑΣ Ν. ΜΑΡΚΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΑΦΑΛΙΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Φορτηγών τακτικών γραμμών πλοίων)
Τακτικό Μέλος
ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΙΑΚΩΒΟΣ

Γ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: (Πλοία Μεσoγειακής φoρτηγoύ vαυτιλίας)
Τακτικά μέλη
ΣΑΡΛΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ
ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


Δ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: (Επιβατηγώv πλoίωv (Υπερωκεάvεια - Μεσoγειακά ή Περιηγητικώv πλόωv)
Τακτικό Μέλος
ΚΑΛΟΥΔΗΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ε ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: (Επιβατηγώv ακτoπλoικώv πλoίωv)
Τακτικό Μέλος
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΤ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: (Ακτοπλοϊκών φορτηγών ξηρού ή υγρού φορτίου μέχρι 500 κοχ)
Τακτικό Μέλος
ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ζ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: (Ναυαγοσωστικά – ρυμουλκά οποιασδήποτε χωρητικότητας)
Τακτικό Μέλος
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Σ. ΣΤΑΥΡΟΣ


(II) ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στις 18/2/2010 στην 1η Συνεδρίαση του ΔΣ, ύστερα από ψηφοφορία εξελέγησαν οι κάτωθι:

(1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΡΑΤΣΟΣ

(2) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ οι κ.κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ και ΛΟΥΚΑΣ Σ. ΦΑΦΑΛΙΟΣ

(3) ΜΕΛΗ Διοικούσας Επιτροπής οι κκ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ
και η κα
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΛΟΥ

 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade