Νέα
   
  Ναυτιλιακά
  International Shipping - Life Blood of World Trade
23/2/2010

ICS has produced a new updated short film - International Shipping: Life Blood of World Trade - to explain the importance of shipping to the health of the world economy, and to convey the message that shipping is safe, clean and comprehensively regulated. The film also stresses the vital need for global regulation for a global industry.


 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade