Νέα
   
  Τα νέα του ΝΕΕ
Δραστηριότητες ΝΕΕ για την προβολή και προστασία της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας
4/3/2010

Το έργο του το ΝΕΕ όπως αυτό καταγράφεται στον θεμελιακό του νόμο 989/79 άρθρο (2) είναι …η δια κοινής συνεργασίας των μελών του προστασία και προαγωγή των συμφερόντων της Εμπορικής Ναυτιλίας.

Το ΝΕΕ προκειμένου να επιτελέσει αυτόν τον στόχο, τις θέσεις και απόψεις που εκφράζει για τα ναυτιλιακά θέματα, μεριμνά να τις στηρίζει με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία η οποία, όταν χρειάζεται, ενισχύεται από μελέτες από επιστημονικά ιδρύματα, εισηγήσεις και τεκμηριώσεις επιστημονικών φορέων και αναγνωρισμένων επιστημόνων για το συγκεκριμένο θέμα.

Με τα ανωτέρω δεδομένα, έχει κατά καιρούς στηρίξει θέσεις αναφορικά με τις συζητήσεις για επιπλέον απαιτήσεις στην κατασκευή των tankers και bulk carriers, ακτοπλοϊκά, για την ανταγωνιστικότητα, για το ναυτεργατικό δυναμικό κλπ. Επίσης ενισχύει τις Εθνικές αντιπροσωπεύσεις στον ΙΜΟ με τεχνικούς ή επιστημονικούς συμβούλους κατά περίπτωση.

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Το 1996 με αφορμή την πρωτοβουλία του IACS για την ενίσχυση των φρακτών και κουβουσιών των bulk carriers χρηματοδότησε μελέτη με το ΕΜΠ, Καθ. Παπανικολάου, για την ποσότητα νερού που δέχονται τα κουβούσια διαφόρων τύπων bulk carriers σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες (Μελέτη ΕΜΠ).

2. Το 2004 χρηματοδότησε μελέτη για την ανταγωνιστικότητα και την προσφορά της Ελληνικής ναυτιλίας στην εθνική οικονομία στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καθ. Γκιζιάκης, η οποία συνέβαλλε στην θέσπιση των διορθωτικών ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα για την ποντοπόρο ναυτιλία (Μελέτη Παν. Πειραιά).

3. Το 2005 κατά την διάρκεια συζητήσεων με τον IACS για την δημιουργία των Common Structural Rules, oι κ.κ. Γ. Γράτσος και Π. Ζαχαριάδης έκαναν την μελέτη Life cycle cost of maintaining the effectiveness of the structure of a ship and environmental impact of ship design parameters για να αποδείξουν ότι είναι και οικονομικά συμφέρον τα πλοία να κτίζονται με ελάσματα που έχουν ικανά περιθώρια διάβρωσης (corrosion allowances), καταρρίπτοντας έτσι το σκεπτικό που προωθούσε ελαφρότερα πλοία με το δόγμα Carry cargo not steel. Η μελέτη παρουσιάστηκε στο συμπόσιο της RINA στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2005 (Μελέτη Life cycle cost).

4. Το 2008 το ΝΕΕ έκανε μελέτη για την διαπίστωση του όγκου των εκπομπών της ναυτιλίας με το ΕΜΠ, Καθ. Κ. Ψαραύτης, Ship Emissions Study (Η μελέτη αναλυτικά...).

5. Το 2008 το ΝΕΕ με την βοήθεια του Καθ. Ζερεφού προσκάλεσε τους καθηγητές Ivar S.A. Isaksen, David S. Lee, Robert Sausen και τους ερευνητές Dr. Jan Fuglestvedt, Dr. Veronika Eyring σε ημερίδα-εργαστήριο για τις εκπομπές των πλοίων όπου παρέστησαν εκπρόσωποι του ΥΕΝΑΝΠ και της ΕΕΕ. Στην ημερίδα εξετάσθηκαν οι παρενέργειες και επιπτώσεις (trade offs) διαφόρων μέτρων μείωσης SOx, NOx στα άλλα αέρια του θερμοκηπίου CO2 (διοξείδιο του άνθρακα), O3 (όζον), CH4 (μεθάνιο). Ως αποτέλεσμα των ερεθισμάτων που ετέθησαν στο εργαστήριο ήταν η μελέτη που συνέγραψαν οι ανωτέρω αναφερόμενοι καθηγητές επί του θέματος αυτού με τίτλο Concept for a project on the climate impact of shipping (15-1-09). (climate impact of shipping).

6. Το 2009 κατόπιν νεότερων ερεθισμάτων από ναυτιλιακή χώρα για τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις πλοίων που έχουν επιπλέον περιθώρια διαβρώσεων (corrosion allowances) για να ενισχύσει και τεκμηριώσει περαιτέρω την μελέτη Γράτσου-Ζαχαριάδη συνέβαλλε και ο Καθ. Ψαραύτης για την ανάλυση των εκπομπών κατασκευής και επισκευής των πλοίων που εξέταζε η μελέτη Γράτσου-Ζαχαριάδη-Ψαραύτη Life cycle cost of maintaining the effectiveness of the structure of a ship and environmental impact of ship design parameters. (Τελική μελέτη Life cycle cost).

7. Το 2009 στην συζήτηση για την μείωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στον ΙΜΟ προτάθηκε η δημιουργία ενός δείκτη εκπομπών πλοίων (EEDI). Το ΝΕΕ χρηματοδότησε μελέτη στο ΕΜΠ, Καθ. Ψαραύτης, που ανέλυσε τα προβλήματα της προτεινόμενης μελέτης και πρότεινε διορθώσεις στον τύπο με έγγραφα που κατέθεσε η Ελλάδα στον ΙΜΟ (Έγγραφα: 1.MEPC 60-4-15, 2.MEPC 60-4-16, 3.MEPC 60-4-17).


Εκτύπωση 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade