Νέα
   
  Ναυτιλιακά
Προσέλκυση Και Παραμονή Νέων Στο Ναυτικό Επάγγελμα
5/5/2010

Ομιλία Προέδρου Ναυτικού Επιμελητηρίου Γεωργίου Γράτσου σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΥΠΟΙΑΝ στις 3 Μαϊου στο ξενοδοχείο Metropolitan με θέμα Προσέλκυση Και Παραμονή Νέων Στο Ναυτικό Επάγγελμα.

Η Ελλάδα είναι μία θάλασσα σπαρμένη νησιά. Το θαλάσσιο στοιχείο για χιλιετίες ήταν η δύναμη και η πεμπτουσία της Ελλάδος. Η θάλασσα είναι στο DNA μας.


Η Ελληνόκτητη ναυτιλία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας, προσφέρει δε πολλές άμεσα και έμμεσα εξαρτώμενες θέσεις εργασίας στην Ελληνική οικονομία. Εισάγει επίσης πολύτιμο συνάλλαγμα για να καλύπτει το διευρυνόμενο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, λόγω έλλειψης ανταγωνιστικότητας, της πατρίδας μας. Υπολογίζεται ότι περίπου 400.000 άτομα απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στην ναυτιλία κάθε είδους.

Οι αριθμοί αυτοί κυρίως οφείλονται στην εγκατάσταση των ναυτιλιακών εταιρειών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στην δημιουργία ενός πυρήνα εταιρειών περί την ναυτιλία ο οποίος, αν αναπτυχθεί σε ναυτιλιακό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, θα προσφέρει πολύ περισσότερα στην Ελλάδα.

Η ναυτιλία των Ελλήνων είναι η σημαντικότερη στον κόσμο (14.9% του εκτοπίσματος αλλά μόνο 8% των πλοίων). Διαθέτει κατά μέσο όρο τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα πλοία, προσφέρει δε πολλά στην παγκοσμιοποίηση, στην ευημερία και την ανάπτυξη.

Αυτήν την ναυτιλία την έχουμε επειδή, καλύτερα από κάθε άλλη χώρα, έχουμε αναπτύξει και διατηρούμε την τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς. Για να συνεχίσει η πατρίδα μας να απολαμβάνει τα οφέλη από την ναυτιλία θα πρέπει να διατηρηθεί η υπάρχουσα τεχνογνωσία που πρέπει να αναβαθμίζεται για να καλύψει τις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της τεχνογνωσίας την έχουν κυρίως οι Έλληνες αξιωματικοί που στελεχώνουν Ελληνικά, Ελληνόκτητα και ξένα πλοία οι οποίοι αργότερα, μαζί με άλλους ειδικούς, στελεχώνουν διαχειριστικά γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για να διατηρηθεί αυτή η αλυσίδα της τεχνογνωσίας πρέπει να γίνει Εθνικό μέλημα ο επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων προς το ναυτικό επάγγελμα και τις προοπτικές που ανοίγει. Τούτο με στόχο, αφενός την εξασφάλιση του αναγκαίου αριθμού Ελλήνων Αξιωματικών για την στελέχωση, όσων εκ των περίπου 3.500 Ελληνόκτητων πλοίων το θέλουν, και αφετέρου τη δυνατότητα να εισέρχονται στο επάγγελμα νέοι υψηλών δυνατοτήτων.

Δεδομένου ότι τα επόμενα χρόνια η ζήτηση αξιωματικών θα είναι αυξημένη σε σύγκριση με την προσφορά, θα πρέπει να διευρυνθούν οι δίαυλοι μέσω των οποίων είναι δυνατή η απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας. Συγκεκριμένα, πέραν της παραγωγής Αξιωματικών από τις ΑΕΝ, θα μπορούσε, όπως συμβαίνει και σε άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη, να υπάρξουν δίαυλοι εισόδου στο ναυτικό επάγγελμα όπως από τα ΕΠΑΛ, Σχολεία φορέων, κλπ με την κατάλληλη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, ώστε το καταληκτικό δίπλωμα να είναι ισότιμο ανεξαρτήτως της προέλευσης.

Τα Ελληνόπουλα που ακολουθούν το ναυτικό επάγγελμα θα έχουν σίγουρα καλοπληρωμένη δουλειά, αν όχι στα Ελληνικά και Ελληνόκτητα πλοία, στα πολύ περισσότερα Ευρωπαϊκά και ξένα, καθ’ ότι όλες οι μελέτες δείχνουν πως οι αξιωματικοί για την ναυτιλία είναι δυσεύρετοι, οι δε καλοί αξιωματικοί είναι ακόμη πιο πολύτιμοι.

Οι ευκαιρίες για τους νέους που θέλουν να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα είναι πάρα πολλές. Ακόμη, με προσπάθεια και τύχη, μπορούν, και αυτοί, να γίνουν εφοπλιστές όπως έγιναν άλλοι.

Τα ποντοπόρα πλοία ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και ανταγωνίζονται πλοία άλλων εθνικοτήτων για ναύλους. Για να επιβιώνουν τα πλοία πρέπει να είναι ανταγωνιστικά. Ο ορισμός της ανταγωνιστικότητας είναι η προσφορά έργου ανά μονάδα κόστους. Η λογική της νοικοκυράς ορίζει ότι για την ίδια ποιότητα διαλέγεις το προϊόν η την υπηρεσία που έχει το χαμηλότερο κόστος, εφ’ όσον όμως διαφοροποιείται η ποιότητα θα διαλέξεις αυτό που πιστεύεις ότι θα σου φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα.

Εδώ θέλω να τονίσω ότι οι αξιωματικοί πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων που ορίζεται από τον ΙΜΟ και την Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (STCW). Αυτό δεν φθάνει για να είναι ανταγωνιστικοί οι Έλληνες αξιωματικοί, που είναι ακριβότεροι.

Η δουλειά του αξιωματικού δεν είναι χειρονακτική εργασία. Ο αξιωματικός πρέπει να είναι καλός χειριστής των θεμάτων της ειδικότητάς του. Καπετάνιοι και Μηχανικοί είναι μια μικρή ηγετική ομάδα στους οποίους η πλοιοκτησία εμπιστεύεται δεκάδες αλλά ακόμη και εκατοντάδες εκατομμυρίων Δολαρίων περιουσίες. Για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις χρειάζονται γνώσεις, ικανότητα και κρίση. Ένας αξιωματικός που θα αποφύγει προβλήματα, ζημιές κ.α., τα οποία μπορούν να καθυστερήσουν και να ζημιώσουν το πλοίο, προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες και έτσι, παρ’ όλο το υψηλότερο κόστος του, η παρουσία του αυξάνει την ανταγωνιστικότητα του πλοίου.

Πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους νέους να αγκαλιάσουν το ναυτικό επάγγελμα. Οι υποψήφιοι αξιωματικοί πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι ναυτικοί, να εκπαιδεύονται και να αποκτούν τις επικαιροποιημένες γνώσεις, που οι σύγχρονες θαλάσσιες μεταφορές απαιτούν, πολύ πέρα των τετριμμένων γνώσεων που σήμερα διδάσκονται. Τα μαθήματα πρέπει να προκαλούν το ενδιαφέρον για να γίνονται συζητήσεις, έτσι δεν θα θεωρούνται αγγαρεία.

Οι αξιωματικοί πρέπει να αποκτούν τη σωστή νοοτροπία, το ερώτημα όμως είναι: ποιος θα τους την δώσει; Πρέπει να αποκτήσουν διοικητικές ικανότητες, να ενθαρρύνονται να παίρνουν πρωτοβουλίες αφού πρώτα αντιληφθούν καταστάσεις και τις επιπτώσεις τους.

Τα εγχειρίδια που διδάσκονται στις σχολές είναι φλύαρα, θα ήταν πολύ καλύτερο να αγοράζονταν ή να μεταφράζονταν ξένες εκδόσεις. Πρέπει επίσης να μαθαίνουν και καλά Αγγλικά, όχι μόνον τα στοιχειώδη.

Οι Σχολές πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να προσφέρουν σύγχρονη υλικο-τεχνική υποδομή που να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας (προσομοιωτές, μηχανήματα κ.α.). Σήμερα πολλές σχολές υστερούν σε αυτόν τον τομέα. Σε ορισμένες σχολές, τα μέσα που υπάρχουν, χρησιμοποιούντο πολλές δεκαετίες πίσω.

Το διδακτικό προσωπικό πρέπει να έχει πρόσφατη θαλάσσια εμπειρία η οποία να ανανεώνεται ανά διετία άλλως οι γνώσεις τους είναι πεπερασμένες.

Πρέπει στις Σχολές και στα ΚΕΣΕΝ να οργανώνονται Σεμινάρια από ειδικούς περί την ναυτιλία όπως ασφαλιστές, κυρίως από τα P+I Clubs, τα οποία έχουν τεράστια πείρα στα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στα πλοία, από κατασκευαστές μηχανημάτων, από νηογνώμονες, από ναυτο-δικηγόρους κ.α., οι οποίοι θα ανοίγουν τα μάτια των σπουδαστών στο εύρος των γνώσεων και της προσοχής που πρέπει να έχουν ως μετέπειτα υπεύθυνοι αξιωματικοί που θα διοικούν τα πλοία της Ελληνόκτητης ναυτιλίας.

Τέτοιοι αξιωματικοί θα έχουν πάντα καλοπληρωμένη δουλειά όχι μόνο σε Ελληνόκτητα αλλά και σε πλοία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άλλα.

Το ίδιο ισχύει και για όλους τους κλάδους των ναυτικών επαγγελμάτων, αλλά και όλων των επαγγελμάτων παντού. Εργασία θα έχει αυτός που προσφέρει αναβαθμισμένες ποιοτικές υπηρεσίες της ειδικότητάς του, οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που προσφέρει κάθε εταιρεία, οι οποίες προφανώς διαφέρουν.

Οι προστατευτικές διατάξεις για θέσεις εργασίας στα πλοία δεν είναι παρά η ομολογία ανεπαρκούς εκπαίδευσης στο επίπεδο δεξιοτήτων που απαιτούν οι εταιρείες. Ανεπαρκής εκπαίδευση καθιστά τους ναυτικούς μη παραγωγικούς και ως εκ τούτου επιζήμιους για το πλοίο. Τέτοιοι ναυτικοί δεν έχουν ζήτηση σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Εφ’ όσον θέλει η Πολιτεία να κρατήσει την ναυτιλία και τα οφέλη της στην Ελλάδα, πρέπει να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο ενημερώσεως των μαθητών για τις προοπτικές της ναυτιλίας και της θάλασσας. Ξεκινώντας από το Γυμνάσιο, και με το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ένταξη στον χώρο της ναυτιλίας ακόμη και μετά το Λύκειο, ώστε να υπάρχουν διάφοροι οδοί προσέλευσης πέραν των ΑΕΝ.

Επίσης θα πρέπει να επενδύσει στις ΑΕΝ αναβαθμίζοντας υποδομές, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το προσωπικό στο επίπεδο που απαιτεί σήμερα η αγορά. Οι χώροι ενδιαίτησης των ΑΕΝ θα πρέπει να είναι καθαροί και καλαίσθητοι, έτοιμοι να περάσουν ανά πάσα στιγμή επιθεώρηση Port State Control, χωρίς κομμένες σωλήνες, κρεμασμένα σύρματα, σπασμένα τζάμια και βρώμικα αποχωρητήρια.

Οι οικότροφοι μαθητές πρέπει να έχουν κατάλληλα δωμάτια που να ομοιάζουν με τους χώρους όπου θα σταδιοδρομήσουν. Δεν μπορεί να κοιμούνται σε θαλάμους που θυμίζουν στρατώνες. Όπως είναι σήμερα, όχι μόνο δεν προσελκύουν σπουδαστές, αλλά απωθούν τους νέους από το επάγγελμα.

Η Ελληνόκτητη ναυτιλία χρειάζεται καλά εκπαιδευμένους και συνειδητοποιημένους αξιωματικούς/χειριστές άρα και το περιβάλλον στο οποίο εκπαιδεύονται πρέπει να είναι ανάλογο.

Οι εφοπλιστικές εταιρείες, αντιλαμβανόμενες το πρόβλημα, επενδύουν εκατοντάδες χιλιάδες ΕΥΡΩ στην προσέλκυση και προσφέρουν για την αναβάθμιση των υπαρχόντων Δημοσίων σχολών.

Μη ικανοποιημένες από το επίπεδο εκπαίδευσης ορισμένες εταιρείες προτίθενται να δημιουργήσουν ιδιωτικές σχολές, αλλά προσκρούουν στην υπάρχουσα νομοθεσία.

Για να αναβαθμισθούν οι υπάρχουσες σχολές, οι εφοπλιστικές ενώσεις έχουν υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης των σχολών και αναβάθμισης των γνώσεων, οι οποίες όμως σκοντάφτουν στις γραφειοκρατικές και ισοπεδωτικές αντιλήψεις των εκάστοτε αρμοδίων και της κυβέρνησης και έτσι αναγκάζονται σήμερα να ξοδεύουν πολλά για να μετεκπαιδεύουν οι ίδιοι τους ναυτικούς.

Καταλήγοντας, πρέπει να γίνει συνείδηση ότι για την προσέλκυση και παραμονή στο ναυτικό επάγγελμα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, είναι απαραίτητο το κατάλληλο περιβάλλον, οι γνώσεις και οι δεξιότητες. Η εν γένει απόδοση των ναυτικών πρέπει να είναι στο επίπεδο των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και όχι στα νομοθετημένα minima.

Εύχομαι αυτό να γίνει συνείδηση για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και τις υπηρεσίες που παρέχει η ναυτιλία μας.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση


 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade