Νέα
   
  Ναυτιλιακά
Υπέρ της πλήρους άρσης του cabotage
23/6/2010

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ως θεσμικοί σύμβουλοι τής Πολιτείας σε θέματα Παραγωγής, Εμπορίου και Υπηρεσιών, τάσσονται υπέρ της χωρίς όρους και προϋποθέσεις άρσης τoυ cabotage, θεωρώντας ότι το μέτρο αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας.

Ειδικότερα, οι παραπάνω φορείς με την παρούσα ανακοίνωση τονίζουν τα εξής:

«Η ανάλυση και η επεξεργασία των στοιχείων της μεσογειακής αλλά και της διεθνούς αγοράς κρουαζιέρας, μάς οδήγησε στην εκτίμηση ότι το ελάχιστο ετήσιο όφελος που θα προέκυπτε για την χώρα υπερβαίνει το ποσό των 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ και δημιουργεί τουλάχιστον 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι ωφέλειες αυτές δυνητικά διαχέονται σε μεγάλο αριθμό παραγωγικών κλάδων, τις τοπικές οικονομίες και γεωγραφικά καλύπτουν όλο το εύρος της Ελληνικής Επικράτειας, με σημαντικό όφελος στα δημόσια έσοδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι επιστημονική μελέτη αποδεικνύει ότι κάθε δαπάνη 1 εκατ. ευρώ από τον κλάδο της κρουαζιέρας, δημιουργεί πολλαπλάσια επιχειρηματική παραγωγή 2,7 εκατ. ευρώ και 22 νέες θέσεις εργασίας. Εκτός όμως από την οικονομική ωφέλεια, η εναρμόνιση της Ελλάδας με τα όσα ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και διεθνώς, προσδίδει συνέπεια στην τήρηση διεθνών κανόνων και πρακτικών.

Η ιδιομορφία του ελληνικού νομοθετικού πλέγματος που αφορά την κρουαζιέρα και τα κρουαζιερόπλοια, ευθύνεται για τη συρρίκνωση του αριθμού των ελληνικών κρουαζιερόπλοιων, στέρησε την χώρα από πολύτιμα έσοδα και δεν προστάτευσε τις θέσεις εργασίας, για τη διατήρηση των οποίων υποτίθεται ότι συντάχθηκαν τα εν λόγω νομοθετήματα.

Σήμερα η διαφαινόμενη υπό όρους και προϋποθέσεις αδειοδότηση, την οποία προωθεί η κυβέρνηση, θα επιφέρει πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου των κρουαζιερόπλοιων, και ουσιαστικά θα αποτρέψει την αποκόμιση ωφελειών για την Ελλάδα.

Η διαφαινόμενη επιβολή αυτών των όρων, δεν προκύπτει από άλλη σκοπιμότητα πέραν της υποτιθέμενης εξασφάλισης θέσεων εργασίας, πολύ συγκεκριμένων ειδικοτήτων ξενοδοχειακού, ως επί το πλείστον, προσωπικού. Πρέπει να σημειωθεί ότι 1.100 άξιοι Έλληνες αξιωματικοί ήδη στελεχώνουν ξένης σημαίας κρουαζιερόπλοια, ως αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, που δεν αποτελεί προϊόν οιουδήποτε κανονισμού ή διατάξεως υποχρεωτικής ναυτολόγησης.

Επειδή οι τεκμηριωμένες εκτιμήσεις μας δεν έχουν αντικρουστεί και επειδή το ζητούμενο είναι η ανάκαμψη της Εθνικής Οικονομίας και κατά συνέπεια η ευημερία της Πατρίδας μας, καλούμε την Πολιτεία, τα κόμματα και τα μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου να εγκρίνουν άμεσα, χωρίς περιορισμούς, την κατάργηση των υφιστάμενων αναχρονιστικών αγκυλώσεων, με την ουσιαστική απελευθέρωση του σημαντικού αυτού κλάδου θαλάσσιου τουρισμού.

Τέλος πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει η μέχρι σήμερα πολιτική η οποία έχει ως συνέπεια να επωφελούνται περισσότερο από την κρουαζιέρα άλλες Μεσογειακές Χώρες και έτσι να στερείται η χώρα μας εσόδων και χιλιάδων θέσεων εργασίας πού θα δημιουργούσε η απελευθέρωση τής κρουαζιέρας.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade