Νέα
   
  Ναυτιλιακά
Απλούστερες διαδικασίες στα λιμάνια της ΕΕ από το 2012
14/7/2010

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σχέδιο οδηγίας με στόχο την απλούστευση και τη διευκόλυνση των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά την είσοδο των πλοίων στους ευρωπαϊκούς λιμένες και την έξοδό τους από αυτούς. Οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας θα εφαρμοστούν σταδιακά από το 2012 έως το 2015. Η εν λόγω οδηγία θα συμβάλει στο να καταστήσει τις θαλάσσιες μεταφορές πιο ελκυστικές και στην ενίσχυση της ναυτιλιακής δραστηριότητας, ειδικότερα σε εμπορικούς λιμένες μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Ο κ. Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής υπεύθυνος για τις μεταφορές, δήλωσε: «Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τις θαλάσσιες μεταφορές συνιστά σημαντικό βήμα, όχι μόνον επειδή θα έχει ως συνέπεια τη μείωση του κόστους των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των οποίων ποσοστό 40%, περίπου, των εμπορευμάτων διακινείται στην εσωτερική αγορά, αλλά επίσης επειδή οι θαλάσσιες μεταφορές συνιστούν εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, λιγότερο ρυπογόνο και πιο σίγουρο».

Η εν λόγω συμφωνία αφήνει χρονικό περιθώριο πέντε ετών στα κράτη μέλη, στις βιομηχανίες και στις λιμενικές αρχές για τη δημιουργία ενιαίων διοικητικών θυρίδων σε όλους τους λιμένες. Από το 2013, η οδηγία θα οδηγήσει στην απλούστευση και στην εναρμόνιση ορισμένων διαδικασιών και ιδίως στο να μειωθεί η επανάληψη της διαβίβασης των στοιχείων σε διαφορετικές λιμενικές διοικητικές αρχές.

Πράγματι, αντίθετα με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, οι διοικητικές διατυπώσεις των οποίων μειώθηκαν σημαντικά με την εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς, για τις θαλάσσιες μεταφορές εξακολουθούν να ισχύουν περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες. Σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία και με το διεθνές δίκαιο, ένα πλοίο θεωρείται ότι εγκαταλείπει την επικράτεια ενός κράτους μέλους μόλις διασχίσει το όριο των 12 ναυτικών μιλίων (22 χλμ.) των χωρικών του υδάτων. Ένα πλοίο το οποίο πραγματοποιεί διαδρομή μεταξύ δύο λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκειται σε διοικητικές διατυπώσεις τόσο κατά την αναχώρηση όσο και κατά την άφιξή του, κάτι που ισχύει για το διεθνές εμπόριο.

 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade