Νέα
   
  Ναυτιλιακά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
16/9/2010

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ), θεσμικός φορέας της Ελληνικής Ναυτιλίας με ιδιάζον ενδιαφέρον για την πρόοδό της, αλλά και επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας, δεν κατανοεί την τρίτη κατά σειρά αλλαγή εντός έτους του Διοικητικού φορέα της Ελληνικής Ναυτιλίας και μάλιστα χωρίς «Διαβούλευση» με τους θεσμοθετημένους κοινωνικούς εταίρους.

Το Ν.Ε.Ε. θεωρεί επίσης, ότι οι δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για αμαρτωλό παρελθόν του πρώην ΥΕΝ, έχουν δυσμενή αντίκτυπο, τόσο για τη μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου, όσο και για τους διατελέσαντες, με αξιόλογο έργο, τέως Υπουργούς, στελέχη άλλωστε σήμερα του Κυβερνητικού χώρου.

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) όπως επιτυχημένα λειτούργησε για πολλές 10ετίες, αποτελούσε υπόδειγμα κρατικού οργανισμού. Η απόφαση της Πολιτείας να το καταργήσει και να μοιράσει τις αρμοδιότητες του σε τρία διαφορετικά Υπουργεία δημιούργησε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και διάχυτη ανασφάλεια στην ναυτιλιακή κοινότητα.

Η απόφαση του κ. Πρωθυπουργού για την επανασύσταση ενιαίου Διοικητικού φορέα για την Ναυτιλία θεωρείται ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του σε ό,τι αφορά την Ναυτιλία δεν θ’ απέχουν από αυτές του πρώην ΥΕΝ.

Το Ν.Ε.Ε. θεωρεί ότι για ν’ ανταποκριθεί το νέο Υπουργείο αποτελεσματικά στους λεπτούς χειρισμούς, τόσο των εσωτερικών, όσο και των διεθνών θεμάτων είναι ανάγκη να στελεχωθεί και πάλι από το Λιμενικό Σώμα, δεδομένου ότι στη δύναμή του υπάρχουν στελέχη με επιστημονική κατάρτιση και ναυτιλιακή γνώση (πολλοί των οποίων έχουν υπηρετήσει ως Αξιωματικοί στα εμπορικά πλοία), μακροχρόνια εμπειρία και διεθνή κουλτούρα, στοιχεία απαραίτητα για μία υπηρεσία που το σημαντικό της έργο αφορά τις διεθνείς σχέσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών.

Η Ελλάδα οφείλει να προβάλλει την Ναυτιλία της, η οποία προσφέρει χωρίς κρατική επιβάρυνση δισεκατομμύρια δολάρια σε συνάλλαγμα ετησίως στην Ελληνική οικονομία, είναι πηγή και μαγνήτης εγκαταστάσεως εταιρειών υπηρεσιών της αλλοδαπής και δημιουργεί περισσότερες από 400.000 άμεσες και έμμεσα εξαρτώμενες θέσεις εργασίας από το πλέγμα των δραστηριοτήτων της. Στο διεθνή χώρο εξάλλου εξασφαλίζει στην εκάστοτε Ελληνική Κυβέρνηση διαπραγματευτική δυνατότητα από τις αξιόπιστες, ποιοτικές και στρατηγικής σημασίας μεταφορικές υπηρεσίες που προσφέρει στις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα, την Ρωσία, τον Ισλαμικό, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

Για να κατακτήσει τη σημερινή προέχουσα θέση της διεθνώς, η Ελληνική Ναυτιλία ακολούθησε μία σταθερή και μακροχρόνια διαδικασία κατά την οποία διατήρησε κάθε θετικό στοιχείο απορρίπτοντας ό,τι ήταν πλέον παρωχημένο. Αυτή η τεχνογνωσία και η διαρκής εξειδίκευση που παραδίδεται ως πολύτιμη σκυτάλη από γενιά σε γενιά, εξασφαλίζει την βιωσιμότητά της και την συνεχή εντυπωσιακή της ανάπτυξη.

Ας παραδειγματιστεί λοιπόν η Πολιτεία από αυτό το άκρως παραγωγικό μοντέλο δράσης και δημιουργίας παραμερίζοντας τους πειραματισμούς και τις απρόβλεπτες αλλαγές σε βάρος ενός Υπουργείου το οποίο αποδεδειγμένα λειτούργησε υποδειγματικά επί δεκαετίες.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ευελπιστεί ότι οι ανωτέρω προβληματισμοί θα τύχουν της ιδιαίτερης προσοχής του κ. Πρωθυπουργού και παρακαλεί όπως για το καλό της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας και της χώρας γενικότερα, να προβεί ο ίδιος προσωπικά στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade