Νέα
   
  Ναυτιλιακά
Το ΝΕΕ για την Ημέρα Εμπορικού Ναυτικού
22/9/2010

Ο γνωστός σε όλο το φάσμα της ναυτιλιακής δραστηριότητας διεθνής ναυτιλιακός οργανισμός ΙΜΟ, από το 1978 έχει θεσπίσει κάθε χρόνο περί τον Σεπτέμβριο να γιορτάζεται η Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα «World Maritime Day».

H World Maritime Day αφιερώνεται κάθε χρόνο σε κάποιο θεσμικό στοιχείο. Για το 2010 θα γιορταστεί στις 22 Σεπτεμβρίου και έχει αφιερωθεί στο «Ναυτεργατικό Δυναμικό – Year of the Seafarers»

Το ΝΕΕ από χρόνια με δικές του πρωτοβουλίες και συνδράμοντας και πρωτοβουλίες Εφοπλιστικών Ενώσεων, έχει συμβάλλει θετικά στην ενημέρωση των μαθητών Λυκείων, για το «Ναυτικό επάγγελμα» με στόχο να το περιλάβουν στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και αξιολογώντας το ανάλογα, να αποφασίσουν.

Το ΝΕΕ πιστεύει, ότι η διατήρηση της ναυτικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα είναι στοιχείο που στο διηνεκές θα εξασφαλίζει τα πολλαπλά και σημαντικά οφέλη από την Ελληνική Εμπορική ναυτιλία για την Πατρίδα.

Για καλύτερη ενημέρωση των μαθητών το ΝΕΕ εκδίδει και σχετικό 4σέλιδο φυλλάδιο που διακινεί σε κάθε μαθητή της Β-Γ Λυκείου (180.000 διακίνησε το 2010 διατίθεται σε ψηφιακή μορφή εδώ...).

Επί πλέον το ΝΕΕ με αναφορές σε ομιλίες, δημοσιεύματα, συνεντεύξεις προβάλει τα θετικά του ναυτικού επαγγέλματος.

Πιστεύουμε ότι οι Ελληνόπαιδες πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν στη θάλασσα και να εξελιχθούν σε ικανά στελέχη για την μεγάλη μας Εμπορική Ναυτιλία, αλλά και την Ευρωπαϊκή γενικότερα. Για να είναι όμως σε προτεραιότητα, είναι ανάγκη να αποκτήσουν σύγχρονη και επικαιροποιημένη γνώση των θαλασσίων μεταφορών.

Διαπιστώνουμε όμως, ότι παρά την καλοπροαίρετη πρόθεση της Πολιτείας, η παρεχόμενη εκπαίδευση χρήζει επικαιροποίηση ύλης, προγραμμάτων, εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το ΝΕΕ χαιρετίζει την «World Maritime Day (Year of the Seafarer)» με την προσδοκία να συνεχίσουν οι Έλληνες να στελεχώνουν τα Ελληνικά πλοία και οι αρμόδιοι να παρέχουν τις απαιτούμενες σήμερα γνώσεις, ώστε οι ναυτικοί να είναι ποιοτικά ανταγωνιστικοί και μαζί η ναυτιλία μας.

 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade