Ελληνική Ναυτιλία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 2021

Η Ελληνική ναυτιλία και η ναυτοσύνη των Ελλήνων, αποτέλεσαν ανά τους αιώνες καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη και την ευημερία του Ελληνικού λαού, αλλά και για αυτή καθαυτή την ύπαρξη της χώρας μας ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος.

Για 40 αιώνες, δια θαλάσσης αναπτύχθηκε το εμπόριο, μεταλαμπαδεύθηκε ο πολιτισμός και η Ελληνική λαλιά, θεμελιώθηκε η συνοχή του Ελλαδικού χώρου και ενισχύθηκε η παρουσία των Ελλήνων σε όλη την Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο.

Οι θαλάσσιοι δρόμοι εξασφάλιζαν την επικοινωνία όχι μόνο των νησιών μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα αλλά και μεταξύ ηπειρωτικών περιοχών. Τα επιτεύγματα σε ειρηνικούς και πολεμικούς αγώνες οφείλονται στην διαχρονική ναυτοσύνη των Ελλήνων που διατηρήθηκε ακόμα και στους αιώνες της ξένης κατοχής. Η σχέση Έθνους και Ναυτιλίας συνεχίσθηκε και ενδυναμώθηκε ακόμα περισσότερο στα χρόνια που ακολούθησαν, με αποτέλεσμα να φθάσουμε στο θαύμα του σήμερα που η Ναυτιλία μας γιγαντώθηκε και διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στην παγκόσμια χωρητικότητα με ποσοστό 20%.

Η αυτοδύναμη αυτή διαρκής και συνεχιζόμενη εξέλιξη αποτελεί Εθνικό Κεφάλαιο και προσδίδει ισχύ και κύρος στην Χώρα μας.

Η ηλικία των πλοίων που εκτελούν τις εσωτερικές θαλάσσιες συγκοινωνίες, οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις για την εξάλειψη των αέριων ρύπων, η αστάθεια του επιβατηγού και φορτηγού έργου αποτελούν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν προκειμένου να διαφυλαχθεί η συνοχή του Ελλαδικού χώρου αλλά και του Κοινοτικού.

Μέχρι το 2040 θα έχει υλοποιηθεί σημαντικό μέρος του προγράμματος για «πράσινο» και σύγχρονο ακτοπλοϊκό στόλο που θα καλύπτει τις ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών και του τουρισμού. Πρόθεση είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής προστιθέμενης αξίας για την εγχώρια και Ευρωπαϊκή οικονομία.

Όσον αφορά στον Θαλάσσιο Τουρισμό, η σύμπραξη της Ναυτιλίας με τον Τουρισμό αποφέρει μεγάλα οφέλη στην εθνική οικονομία, στην απασχόληση και στα δημοσιονομικά έσοδα.

Τον άλλο πυλώνα του θαλάσσιου τουρισμού αποτελούν τα σκάφη αναψυχής, επαγγελματικά και ιδιωτικά. Πρώτιστο στόχος αποτελεί η προσέλκυση αλλοδαπών σκαφών για μόνιμο ελλιμενισμό στις Ελληνικές μαρίνες. Πληθώρα επαγγελμάτων και υπηρεσιών σχετίζονται με τα σκάφη αναψυχής. Προϋπόθεση για την προσέλκυση αποτελούν ο εκσυγχρονισμός και η ιδιωτικοποίηση των υφιστάμενων και η κατασκευή νέων μαρίνων, προσπάθειες που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και ευελπιστούμε ότι στο επόμενα 20 χρόνια θα φανούν τα αποτελέσματα.

Όσον αφορά στα Λιμάνια, η μεταβολή καθεστώτος στο λιμάνι του Πειραιά η κινητικότητα αναφορικά με περιφερειακά λιμάνια, και η προβλεπόμενη αναβάθμιση της Ελλάδος ως μεταφορικού κόμβου μεταξύ της Ευρώπης και της Εγγύς, Μέσης, Άπω Ανατολής αλλά και της Ανατολικής Αφρικής, απαιτούν προσαρμογή της γενικότερης λιμενικής πολιτικής είτε ως προς τον κεντρικό σχεδιασμό είτε ως προς τις παράπλευρες υπηρεσίες.

Η Πολιτεία έχει δρομολογήσει την δημιουργία Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας (National Integrated Port Community System), ώστε να απλουστευθούν και να διευκολυνθούν όλοι οι φορείς ιδιωτικοί και δημόσιοι που εμπλέκονται κατά τον ελλιμενισμό και εξυπηρέτηση των πλοίων, με συνθήκες διασφάλισης του απορρήτου των πληροφοριών.

Το ΝΕΕ στηρίζει την HELMEPA (Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος), πρωτοπόρου παγκοσμίως, που από το 1982 αναλαμβάνει δράσεις για καθαρές θάλασσες, καθώς και η ενθάρρυνση άλλων παρεμφερών πρωτοβουλιών όπως η Blue Cycle. Παράλληλα στηρίζουμε, σε συνεργασία με το ΥΝΑΝΠ, το WWF Ελλάς και άλλους περιβαλλοντικούς φορείς και φιλοζωικές οργανώσεις, τα μέτρα για την προστασία των απειλούμενων φυσητήρων, αλλά και άλλων θαλάσσιων επαπειλούμενων ειδών.

Η μείωση του αριθμού των Ελλήνων ναυτικών αποτελεί υπαρξιακό κίνδυνο για την Ναυτιλία μας. Οι απασχολούμενοι Έλληνες ναυτικοί, ανέρχονται σε 25.000 περίπου, μέγεθος αντίστοιχο των απασχολούμενων στα ναυτιλιακά γραφεία διαχείρισης πλοίων, ενώ το σύνολο των ναυτικών που επανδρώνουν τα Ελληνικής διαχείρισης πλοία ανέρχεται σε 135.000.

Σταθερές επιδιώξεις αποτελούν η ενίσχυση της ναυτικής συνείδησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Επιπλέον η προσέλκυση νέων στα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα όλων των βαθμίδων και η εξέλιξη της πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, το κόστος λειτουργίας των οποίων καλύπτεται ως επί το πλείστον, από εισφορές των πλοίων.

Στον τομέα της Ναυτιλιακής Τεχνολογίας και Έρευνας η Ελλάδα διαθέτει πλέον εξαιρετικά σημαντικό Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό δυναμικό, με διεθνή αναγνώριση σε όλους τους κλάδους που αφορούν την Ναυτιλιακή τεχνολογία και τις επιστήμες. Το ΝΕΕ επιδιώκει, με συγκεκριμένες δράσεις, να ενισχύει την διασύνδεση της επιστημονικής κοινότητας και των κλάδων της καινοτομίας, με τους φορείς της Ναυτιλίας.
Η συμβολή Ελλήνων επιστημόνων και τεχνικών θα είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράμματος της ανανέωσης του Ακτοπλοϊκού στόλου.

Μετά από μια μεγάλη περίοδο ύφεσης, οι κλάδοι της Ναυπήγησης- Επισκευής -Συντήρησης αλλά και ο εξοπλισμός πλοίων σταδιακά ανακάμπτουν. Η ανάκαμψη οφείλεται στην κινητικότητα ως προς την λειτουργία των μεγάλων ναυπηγείων, και στην δρομολόγηση της απλοποίησης διαδικασιών, με την παράλληλη διατήρηση της τεχνογνωσίας που διαθέτουν οι Έλληνες τεχνικοί.

To NEE ιδρύοντας μαζί με την ΕΕΕ (Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών) και το ΕΒΕΠ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς), τον ιστότοπο maritimehellas.org, προσδοκά να ενισχύσει την ώσμωση μεταξύ των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και της ευρύτερης ναυτιλιακής συστάδας και κυρίως να προβάλει στην διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα την δυναμική των Ελληνικών παραναυτιλιακών κλάδων. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί.

Όσον αφορά στο Ελληνικό νηολόγιο και τη Συμβολή της Ναυτιλίας στην οικονομία η Ναυτιλία μας αποτελεί διαχρονικά βασικό συντελεστή του ΑΕΠ, χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Αδιαμφησβήτητη είναι η συμβολή της στην Εθνική οικονομία και απασχόληση, μέσω της λειτουργίας στη χώρα μας άνω των 1450 εγκατεστημένων εταιρειών από τις οποίες 750 είναι εταιρείες διαχείρισης περίπου 5.000 πλοίων (άνω των 1.000 κόρων) και απασχολούν 25.000 στελέχη.

Παράλληλα με την προσπάθεια αύξησης των πλοίων με Ελληνική σημαία, υποστηρίζεται η σταθερότητα στους όρους εγκατάστασης εταιρειών διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός από άλλα ναυτιλιακά κέντρα που προσδοκούν να αποσπάσουν μερίδιο αγοράς.

Συμπερασματικά:
Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα, η παγκόσμια ύφεση εξαιτίας της πανδημίας αλλά και ο κοινωνικός αντίκτυπος της πανδημίας, έχουν δημιουργήσει συνθήκες αναθεώρησης της οπτικής και των σχεδιασμών στον ναυτιλιακό τομέα.
Δεν υπάρχουν μαγικές η αυτόματες λύσεις για να ξεπεραστεί η κρίση. Αυτό που θα δώσει διέξοδο και θα επιτρέψει στην ναυτιλία να αντιμετωπίσει την νέα κατάσταση, είναι η προσαρμοστικότητά της και η εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών που θα είναι ρηξικέλευθες και θα ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα. Μόνο έτσι η ναυτιλία μας θα μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται και να μεγαλουργεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου αλλά και του κράτους.

ΝΕΕ.gr