Ελληνική Ναυτιλία

Η Ελλάδα είναι ένα από τα ισχυρότερα και πιο σημαντικά ναυτικά κράτη του κόσμου και η εμπορική της ναυτιλία, μαζί με τον τουρισμό, αποτελούν τους στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας.

Επί σειρά ετών, ο ελληνόκτητος στόλος κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα ετήσια στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου, ο ελληνόκτητος στόλος με 4.161 πλοία άνω των 1.000 κοχ τον Φεβρουάριο του 2009 αντιπροσώπευε το 8,2% του παγκοσμίου στόλου σε αριθμό πλοίων, το 15,2% σε DWT και το 13,2% σε κόρους ολικής χωρητικότητας.

Επιπλέον, ο μέσος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου το 2009 ήταν 11,9 χρόνια, ήτοι κατά ένα χρόνο μικρότερος της μέσης ηλικίας του παγκοσμίου στόλου. Η εντυπωσιακή μείωση της μέσης ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου, δεδομένου ότι πριν από εννέα χρόνια ήταν 20,3 χρόνια, οφείλεται στις μεγάλες επενδύσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών σε νέα πλοία υψηλών προδιαγραφών.

Σημαντική είναι η παρουσία των Ελλήνων πλοιοκτητών στους τομείς δεξαμενοπλοίων και πλοίων ξηρού φορτίου χύδην που μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του παγκοσμίου εμπορίου.

Το ποσοστό συμμετοχής των ελληνόκτητων πλοίων στις βασικές κατηγορίες πλοίων του παγκοσμίου στόλου κατά το 2008 και 2009 ήταν ως εξής:

Δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου
Ποσοστό πλοίων το 2008: 22.9
Ποσοστό πλοίων το 2009: 22.3
Ποσοστό σε DW το 2008: 20.9
Ποσοστό σε DW το 2009: 20.4

Δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών
Ποσοστό πλοίων το 2008: 9.8
Ποσοστό πλοίων το 2009: 9.4
Ποσοστό σε DW το 2008: 14.0
Ποσοστό σε DW το 2007: 13.3

Πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων
Ποσοστό πλοίων το 2008: 8.9
Ποσοστό πλοίων το 2009: 9.8
Ποσοστό σε DW το 2008: 6.6
Ποσοστό σε DW το 2009: 6.9

Πλοία μεταφοράς ξηρού και υγρού φορτίου (OBO)
Ποσοστό πλοίων το 2008: 7.4
Ποσοστό πλοίων το 2009: 5.6
Ποσοστό σε DW το 2008: 6.0
Ποσοστό σε DW το 2009: 4.6

Πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου
Ποσοστό πλοίων το 2008: 19.8
Ποσοστό πλοίων το 2009: 18.1
Ποσοστό σε DW το 2008: 21.9
Ποσοστό σε DW το 2009: 19.1

Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Ποσοστό πλοίων το 2008: 4.6
Ποσοστό πλοίων το 2009: 4.5
Ποσοστό σε DW το 2008: 5.9
Ποσοστό σε DW το 2007: 5.7

Λοιπά φορτηγά πλοία
Ποσοστό πλοίων το 2008: 1.0
Ποσοστό πλοίων το 2009: 1.0
Ποσοστό σε DW το 2008: 1.6
Ποσοστό σε DW το 2007: 1.9

Επιβατηγά πλοία
Ποσοστό πλοίων το 2008: 6.5
Ποσοστό πλοίων το 2009: 6.7
Ποσοστό σε κοχ το 2008: 5.8
Ποσοστό σε κοχ το 2009: 6

ΝΕΕ.gr