Ημερα Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών συνδιοργανώνουν ανα διετία τον εορτασμό της «Ημέρας Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού».

Ο στόχος της Ημέρας Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού είναι τρισδιάστατος:

1. να τιμήσει την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, και συγκεκριμένα τους ναυτικούς της, τους επιχειρηματίες της θάλασσας, και τους εργαζόμενους στις ναυτιλιακές εταιρίες και σε εκείνες που συναλλάσσονται με αυτές,

2. να ενημερώσει τον Ελληνικό λαό για την μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας μας και για τον παγκόσμιο ρόλο που αυτή διαδραματίζει, και

3. να ενημερώσει την Ελληνική νεολαία ότι η σταδιοδρομία στις θέσεις αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού μας αποτελεί μια αξιόλογη επαγγελματική επιλογή.

ΝΕΕ.gr