Διοικούσα Επιτροπή

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΝΕΕ:    Δρ ΠΑΤΕΡΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΒΡIΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΡΑΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΕΕ.gr