Διοικούσα Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ

ΜΕΛΗ ΔΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΑΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΕΕ.gr