Εκτιμήσεις

Το Ναυτικό Επιμελητήριο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στις εκτιμήσεις πλοίων όλων των κατηγοριών.

Στη σελίδα  αυτή παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) όλα τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος καθώς και οδηγίες για κάθε πλοίο προς εκτίμηση. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο τηλ 2104293827

Λειτουργούν 6 επιτροπές και  στελεχώνονται με έμπειρα στελέχη από το ΔΣ/ΝΕΕ  ή και διαπιστευμένα από το ΝΕΕ στελέχη του ευρύτερου ναυτιλιακού χώρου.

Οι Επιτροπές είναι οι για:

Α) Την Ποντοπόρο Φορτηγό Ναυτιλία  ξηρού ή υγρού φορτίου και τα πλοία τακτικών γραμμών 4.500κοχ  και άνω

Β) Την Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων 501-3000 κ.ο.χ

Γ) Την Ακτοπλοούσα  φορτηγό ναυτιλία από 20.51-499 κ.ο.χ

Δ) Την Επιβατηγό Ναυτιλία γενικά (Ακτοπλοϊα, Διεθνών πλόων, Πορθμεία)

Ε) Τα Σκάφη αναψυχής με πλήρωμα και χωρίς

ΣΤ) Τα Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά , αλιευτικά, φορτηγίδες κλπ

Η Γραμματειακή υποστήριξη γίνεται από τις Υπηρεσίες ΝΕΕ.

 

Λειτουργία

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

Πλοία μεταφοράς ξηρού ή υγρού φορτίου
Οδηγίες
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Δελτίο Εκτίμησης

Επιβατηγά Πλοία
Οδηγίες
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Δελτίο Εκτίμησης

Σκάφη Αναψυχής
Οδηγίες
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Δελτίο Εκτίμησης

ΝΕΕ.gr