Ναυτική Διαιτησία

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ασχολείται με την επίλυση ναυτιλιακών διαφορών μέσω διαιτησίας από το 1969.

Αναλυτικά οι κανόνες που διέπουν την διαιτησία στο ΝΕΕ διατίθενται εδώ (αρχείο pdf).

ΝΕΕ.gr