Σκοπός – Δραστηριότητες

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είναι ο επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα ναυτιλίας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει ως σκοπό του την προστασία και προαγωγή των συμφερόντων της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, μέσω κοινής συνεργασίας όλων των μελών του και εντός των ορίων των γενικών συμφερόντων του κράτους και της εθνικής οικονομίας.

Ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 191 της 30ης Σεπτεμβρίου 1936 αφού είχε διαπιστωθεί η ανάγκη υπάρξεως ενός συντονιστικού οργάνου μέσω του οποίου θα εξασφαλίζονταν η εμπεριστατωμένη μελέτη των θεμάτων όλων των κλάδων της ναυτιλίας, καθώς και η έγκυρη γνωμοδότηση και παροχή συμβουλών στις εκάστοτε Κυβερνήσεις. Λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εδρεύει από συστάσεως στον Πειραιά.

Μέλη του είναι όλα τα υπό Ελληνική σημαία πλοία. Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος συνεργάζεται με τις παρακάτω Εφοπλιστικές Ενώσεις / Συνδέσμους:

1) ΕΝΩΣΗ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
2)  GREEK SHIPPING CO-OPERATION COMMITTEE
3) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ   ( ΣΕΕΝ)
4) ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
5) ΕΝΩΣΗ  ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
6) ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΣΤ)
7) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ  (άνευ πληρώματος) (ΣΙΤΕΣΑΠ)
8) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ – ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ  ΚΑΙ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ  ΠΛΟΙΩΝ   (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
9) ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
10) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ  (ΠΕΝΕΤΗΣ)
11) ΕΝΩΣΗ  ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ  ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
12) ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
13) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
14) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΠΕΠΑΦ)
15) ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 32 μελών που εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες των πλοίων υπό ελληνική σημαία. Η θητεία εκάστου των μελών είναι τετραετής, ενώ οι εκλογές πραγματοποιούνται ανά διετία για την ανανέωση 16 μελών και ακολούθως, την εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο, Προέδρου, δύο Αντιπροέδρων και τεσσάρων μελών της Διοικούσης Επιτροπής. Το έργο του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, πέραν των μελών του ΔΣ και στελεχών του υποστηρίζεται ακόμη και με διαπιστευμένα μέλη του ευρύτερου ναυτιλιακού χώρου.

Σήμερα, το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, έχοντας την ευθύνη της υποστηρίξεως του έργου και των συμφερόντων της μεγαλύτερης ναυτιλίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από τις μεγαλύτερες του κόσμου, εντείνει τις προσπάθειες του για την ορθή διαμόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής, προωθώντας παράλληλα, θέματα τα οποία απασχολούν έντονα την παγκόσμια ναυτιλία, όπως αυτά της ασφαλείας πλοίων και ναυσιπλοΐας, της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, της ναυτικής εκπαιδεύσεως και της προσελκύσεως νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

ΝΕΕ.gr