Λογαριασμός Αλληλεγγύης για την απόσβεση του δημοσίου χρέους

Λογαριασμός Αλληλεγγύης για την απόσβεση του δημοσίου χρέους

Ελήφθη από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων η παρακάτω επιστολή:

ΝΕΕ.gr