Πρόληψη Περιβαλλοντικής Ρύπανσης από Πλοία

Πρόληψη Περιβαλλοντικής Ρύπανσης από Πλοία

Πρωτοβουλία ενημέρωσης περί των καθεστώτων νομοθεσίας και αποζημίωσης και των βιομηχανικών προτύπων διεθνούς εφαρμογής όσον αφορά την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης από πλοία ανέλαβε Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών με την έκδοση σχετικού εντύπου. Στόχος της έκδοσης είναι να αποτελέσει έναν εύχρηστο οδηγό αρωγής των μελών της ΕΕΕ και κάθε ενδιαφερόμενου. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι περί του εκτενούς νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας, καθώς και της περιβαλλοντικής αποδόσεως της ναυτιλίας, δύνανται να ενημερωθούν μέσω του εντύπου χωρίς προσφυγή σε πληθώρα πηγών. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι πρόκειται για κατάλογο των κύριων νομοθετικών κειμένων (ΙΜΟ – ΕΕ) και δεν αναφέρεται σε εθνικές νομοθεσίες επί του τομέως. Το έντυπο συμβάλλει επίσης στην εφαρμογή της «προληπτικής αρχής» της περιβαλλοντικής προστασίας των θαλασσών, δείχνοντας παράλληλα την «εταιρική κοινωνική ευθύνη» της ελληνικής ναυτιλίας.

Όλη η έκδοση σε ψηφιακή μορφή στην Ελληνική γλώσσα εδώ
και στην Αγγλική εδώ.

ΝΕΕ.gr