ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ ΝΕΕ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ ΝΕΕ ΣΕ ΣΩΜΑ

Σήμερα στις 23.02.2018 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΕΕ ύστερα από τις αρχαιρεσίες . Για να δείτε τα αποτελέσματα ανοίξτε  το συνημμένο αρχείο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΕ.gr