ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και το ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε μέλη του ENTERPRISE EUROPE NETWORK προσκαλούν τους φορείς του τομέα της ναυπηγικής  βιομηχανίας,του μηχανικού εξοπλισμού & της θαλάσσιας τεχνολογίας σε διεθνές  forum επιχειρηματικών συναντήσεων στις 6 & 7 Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2018. Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο κείμενο. MariMatch 2018

ΝΕΕ.gr