ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΕ

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τα Μέλη του και το κοινό, που συναλλάσσεται με το ΝΕΕ ό,τι «λόγω κινδύνου μολύνσεως από τον Κορονοϊο», προληπτικά για όσο διάστημα απαιτηθεί οι συναλλαγές θα συνεχιστούν

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με e-mail». Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΕ

ΝΕΕ.gr