Εγγραφή πλοίων με ξένη σημαία στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για να δείτε όλες τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά για την εγγραφή

Πατήστε εδώ:

ΠΛΟΙΑ ΞΕΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΕ

ΝΕΕ.gr