Αρχαιρεσίες ΝΕΕ 2022. Διαδικασία Εκλογών

Στις 16.02.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ-14:00 στα γραφεία του ΝΕΕ, θα διεξαχθούν Αρχαιρεσίες για την ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για να βρείτε όλες τις πληροφορίες και τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν.

ΣΕΤ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΝΕΕ.gr