Επίσκεψη  στο ΝΕΕ στις 16.03.2022  του ιταλικού νηογνώμονα RINA

Επίσκεψη στο ΝΕΕ στις 16.03.2022 του ιταλικού νηογνώμονα RINA

Στις 16.03.2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του  ΝΕΕ με αντιπροσωπεία του ιταλικού νηογνώμονα RINA. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ιταλικού νηογνώμονα   ήταν ο  CEO  κ. Paolo Moretti ενώ συμμετείχαν επίσης   ο Περιφερειακός   Δ/ντής κ. Massimo Volta και o Διευθυντής κ  Σπυρίδων  Ζολώτας.

Στην αντιπροσωπεία του ΝΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο ΝΕΕ Δρ Γ Δ. Πατέρα συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος ΝΕΕ κ. Γεώργιος  Αλεξανδράτος,   το Μέλος ΔΣ κ. Ευστράτιος  Απέργης, ο Προϊστάμενος Υπηρεσιών  ΝΕΕ κ. Γεώργιος Μπαρκάτσας και ο Ναυτιλιακός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Σαρλής. Από την πλευρά του ΣΕΕΝ συμμετείχε  ο κ. Γεώργιος  Αναγνώστου Επιτελικός Διευθυντής Ναυτιλιακής Εκμετάλλευσης Attica Group.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης  συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα Ασφάλειας των πλοίων (safety), περιβαλλοντικά θέματα, η χρήση εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων χαμηλού και μηδενικού άνθρακα (decarbonization) και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Από πλευράς ΝΕΕ έγινε αναφορά τόσο  σε ζητήματα  λειτουργίας  και χρησιμότητας των νηογνωμόνων,  με ιδιαίτερη μνεία όσο αφορά και στο θέμα της ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου.

 

ΝΕΕ.gr