Σεμινάριο από την Διεθνή Ναυτική  Ένωση  σε συνεργασία με την European Community Association of Ship Brokers and Agents (ECASBA)

Σεμινάριο από την Διεθνή Ναυτική Ένωση σε συνεργασία με την European Community Association of Ship Brokers and Agents (ECASBA)

Η Διεθνής Ναυτική Ένωση διοργάνωσε την 25η Οκτωβρίου το European Seminar 2022 τής ECASBA ( European Community Association of Ship Brokers and Agents ) στο Ξενοδοχείο Royal Olymic στην Αθήνα .

Μεταξύ των ομιλητών που παρουσίασαν  θέματα ναυτικών πρακτορεύσεων και ναυλομεσιτείας , ήταν ο Αντιπρόεδρος  ΝΕΕ κ. Βασίλειος Λογοθέτης όπου αναφέρθηκε στις βασικές αρχές που διέπουν την ναυτιλιακή συστάδα , στην συμβολή του ΝΕΕ στην προώθηση εκσυγχρονιστικών μέτρων και επισκόπησε την αποτελεσματικότητα των ναυτιλιακών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των πρόσφατων κρίσεων.

 

ΝΕΕ.gr