ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΕΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΕΥΘΥΝΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

Στις 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΝΕΕ συνάντηση με αντιπροσωπεία  τής Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως.  Το ΝΕΕ εκπροσώπησε ο Πρόεδρός του κ. Γεώργιος Πατέρας μαζί με τον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Λογοθέτη.  Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν  ήταν  ο συντονισμός ενεργειών για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας  σχετικά με τις ευθύνες των ναυτικών πρακτόρων. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΔΝΕ κύριος Αντώνης Βενιέρης ,  η νομική επιτροπή επεξεργάζεται  την αναμόρφωση του Τελωνειακού Κώδικα και οι νομικοί σύμβουλοι τής ΔΝΕ  και του ΝΕΕ ανέπτυξαν τίς προτεινόμενες εισηγήσεις , ώστε η υιοθέτηση τους από την Πολιτεία να αποκαταστήσει την δίκαιη απόδοση αστικών και ποινικών ευθυνών.

Το ΝΕΕ έχει επανειλημμένα ασχοληθεί με το θέμα και ως επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα ναυτιλίας και ναυτιλιακών οικονομιών , θα συνδράμει την ΔΝΕ στην προσπάθεια της για την εναρμόνιση του Τελωνειακού Κώδικα με τα ισχύοντα στην  Ε.Ε.

ΝΕΕ.gr