ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στις 15.02.2023 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 5020/2023 (ΦΕΚ Α 29)»Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας’, ο οποίος αντικαθιστά τον προ ισχύσαντα κυρωτικό Νόμο  3816/1958 (Α 32) που είχε τεθεί σε εφαρμογή την 01.09.1958.

 

 

ΝΕΕ.gr