Σύσταση για την αποφυγή συγκρούσεων πλοίων με φυσητήρες στην ελληνική τάφρο

Η ακόλουθη εγκύκλιος εστάλη σε όλες τις εγκαταστημένες στην Ελλάδα εταιρείες διαχείρισης πλοίων κάθε κατηγορίας.

Ανοίξτε τα συνημμένα για περισσότερες πληροφορίες

Spermwhales – notices to mariners

SPERMWHALES

ΝΕΕ.gr