Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 2023-2024 »MBA in Shipping»

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών διοργανώνει για το έτος 2023-2024  αγγλόφωνο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών »MBA in Shipping». Αιτήσεις μέχρι 10/09/2023.

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες.

MBA in SHIPPING_Call for Application_2023-2024_extension up to 10-9-2023

ΝΕΕ.gr