Ίδρυμα ΑΘΗΝΑΣ Ι. ΜΑΡΤΙΝΟΥ – Υποτροφίες  σε  Νεοεισαχθέντες/εισες  στις  ΑΕΝ  Ακαδημαϊκού έτους   2023-24

Ίδρυμα ΑΘΗΝΑΣ Ι. ΜΑΡΤΙΝΟΥ – Υποτροφίες σε Νεοεισαχθέντες/εισες στις ΑΕΝ Ακαδημαϊκού έτους 2023-24

Προκήρυξη Υποτροφιών ΑΘΗΝΑΣ Ι. ΜΑΡΤΙΝΟΥ  για τις ΑΕΝ, Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

ΝΕΕ.gr