Ενημερωτική εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου και του ΝΕΕ στις 3.10.2023

Ενημερωτική εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου και του ΝΕΕ στις 3.10.2023

Με αφορμή την ψήφιση από τη Συνέλευση του ΙΜΟ των αποφάσεων (Resolutions) Α. 1163(32), Α. 1164(32) και Α. 1165(32) για την ομοιόμορφη ερμηνεία των κανόνων που ρυθμίζουν την έκπτωση από το δικαίωμα περιορισμού ευθύνης σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις LLMC 1976/1996 και CLC 1992, το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και η Ελληνική Ένωση Ναυτικού Δικαίου σας καλούν σε ενημερωτική εκδήλωση, την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

Πλωτάρχης Λ.Σ. (N) Χριστίνα Τζαλαβρά, Πρόεδρος της ομάδας εργασίας του IMΟ που επεξεργάστηκε τις Aποφάσεις:

«Η διαδικασία υιοθέτησης των Αποφάσεων Α. 1163(32), Α. 1164(32) και Α. 1165(32) από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό»

Professor Dr Dieter Schwampe, Aντιπρόεδρος Comité Maritime International, Πρόεδρος Γερμανικής Ενωσης Ναυτ. Δικαίου:

«The unified interpretations of the test for breaking the shipowner’s right to limit liability»

Δημήτριος Χριστοδούλου Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών:

«H εφαρμογή των Αποφάσεων του ΙΜΟ της 15.12.2021 στην Ελλάδα»

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση και η εκδήλωση θα περατωθεί με μικρή δεξίωση.

Επισυνάπτονται η υπ’ αριθ. Α. 1164(32) Απόφαση, που αφορά στη διεθνή σύμβαση LLMC 1976/1996 (οι λοιπές δύο αποφάσεις, για τις Δ.Σ. CLC 1992 και LLMC 1976 (ατροποποίητη) έχουν παρόμοιο περιεχόμενο) και το άρθρο 231 ΚΙΝΔ με το σχετικό χωρίο της αιτιολογικής εκθέσεως.

Η εκδήλωση θα γίνει στο Ξενοδοχείο Athens Marriott Hotel (πρώην Metropolitan), Λεωφ. Συγγρού αρ. 385 – τηλ. 210-9471000.

Η προσέλευση θα γίνει μεταξύ 18:30 και 19:00. Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 19:00 ακριβώς.

Το κόστος συμμετοχής είναι €30 κατ’ άτομο, το οποίο περιλαμβάνει και τη δεξίωση. Απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210-8226801 ή στο e-mail: e.issaias@daniolos.gr.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας προσέλευσης παρακαλούμε η καταβολή του αντιτίμου συμμετοχής να γίνει πριν από την ημέρα της εκδήλωσης κατά προτίμηση με ηλεκτρονική κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Ενώσεως και αποστολή του καταθετηρίου στην Ταμία της Ενώσεως κα Ρέα Μητροπούλου (rea.metropoulou@cozac.gr):

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθ. λογ/σμού 84972665

IBAN GR70 0160 0650 0000 0008 4972 665

υπέρ της Ελληνικής Ενώσεως Ναυτικού Δικαίου

(Στην Αθήνα: Πανεπιστημίου 19 και Ομήρου και

στον Πειραιά: Ηρώων Πολυτεχνείου 40 και Σωτήρος)

ΝΕΕ.gr