ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΝΕΕ 2024. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Στις 14.02.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ-14:00 στα γραφεία του ΝΕΕ, θα διεξαχθούν Αρχαιρεσίες για την ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για να βρείτε όλες τις πληροφορίες και τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν.

ΕΚΛΟΓΕΣ 14.02.2024

ΝΕΕ.gr