Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-charterpermission

Σε ισχύ τέθηκε από 29.12.2023    η εφαρμογή   e-charterpermion στον ιστότοπο https://echarter.yna.gov.gr, η οποία σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα μετάβασης του yachting στη ψηφιακή εποχή. Μέσω του e-charterpermission  θα εκδίδεται, ηλεκτρονικά, η «Άδεια εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας -charter permission», η οποία αφορά σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, υπό ξένη σημαία άνω των 35 μ., στα οποία παρέχεται δικαίωμα εκμετάλλευσης στην Ελλάδα, υπό όρους και προϋποθέσεις.

Οι δύο κατηγορίες της Άδειας είναι η τύπου “Charter Permission”, για σύμβαση ολικής ναύλωσης που εκτελείται, εξ’ ολοκλήρου, εντός της ελληνικής επικράτειας και η τύπου “Charter Permission Plus”, για εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης, με τόπο έναρξης ή λήξης εντός Ελλάδας.

 

ΝΕΕ.gr