Αρχαιρεσίες ΝΕΕ 14.02.2024 Διαδικασία Εκλογών

Αρχαιρεσίες ΝΕΕ 14.02.2024 Διαδικασία Εκλογών

Στις 14.02.2024  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ-14:00 στα γραφεία του ΝΕΕ, θα διεξαχθούν Αρχαιρεσίες για την ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για να βρείτε όλες τις πληροφορίες και τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΝΕΕ 14.02.2024

ΕΚΛΟΓΕΣ 14.02.2024

ΝΕΕ.gr