Οδηγός εφαρμογής πρακτικών ESG

Οδηγός εφαρμογής πρακτικών ESG

To NEE προώθησε ψηφιακά στις εταιρείες διαχείρισης πλοίων, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα , τον Οδηγό εφαρμογής πρακτικών που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος , την βιωσιμότητα και την εταιρική διακυβέρνηση ( ESG ) που ανέθεσε στην  MOORE Hellas.

MOORE_ESG guidelines for NEE 2024_Final

ΝΕΕ.gr